international editions

预言的风俗

每年的6月21-23日,预言的习俗都会在帕罗斯岛上复兴,居民燃起篝火,燃烧五月节花环。然后他们从火上跳过,驱赶邪灵。与此同时,另一个传统可以向单身女士揭示未来的夫婿。 普罗德罗莫斯(Prodromos)、纳乌萨(Naoussa)和阿丽奇举行这一著名的节日。期间提供海鲜美食,演奏传统音乐,一直持续到黎明。

庆祝活动

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 

建议